Dinnersite gaat per eind mei 2018 offline. Bezoek TheFork voor nog meer restaurantkeuze. Ontdek & reserveer de beste restaurants voor de beste prijs.
Uniek restaurantaanbod in Belgiƫ
Gedetailleerde restaurantinformatie
Gemakkelijk te reserveren voor groepen
dinnersite
De complete restaurantgids!
INLOGGEN RESTAURATEUR
vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van dinnersite, is het mogelijk dat de informatie die op dinnersite wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en mededelingen op de pagina's van dinnersite zijn die van de restaurateur(s) of anderen en niet (noodzakelijkerwijs) die van dinnersite

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op dinnersite geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en eventuele produkten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dinnersite, of met de tijdelijke onmogelijkheid om dinnersite te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van dinnersite verkregen is. dinnersite garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de gebruiker altijd aangeraden om per telefoon of e-mail contact op te nemen met het betreffende restaurant voor het controleren van de op dinnersite gepubliceerde gegevens.

De informatie op dinnersite wordt dagelijks up to date gehouden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Updates van dinnersite ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en restaurants bij jou in de buurt.

nieuwsbrief: